Visie

Elk kind waardevol

Als Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Midden- en Oost Groningen is de VCO een gemeenschap waar iedereen welkom is en mag meedoen. Waar een ieder van ons zich thuis voelt, zichzelf kan zijn en erbij hoort. We zijn allemaal op een of andere manier aan elkaar verbonden. Zo zijn wij onderdeel van iets groters. Alles wat we leren en ervaren gebeurt doordat wij relaties hebben met anderen. Alle leerlingen, medewerkers, ouders en partners van de VCO zijn onderdeel van dit grotere geheel. Samen vormen wij een hechte en sterke gemeenschap die het fundament vormt voor de missie van de VCO:

Iedere dag willen wij elk kind verder laten groeien
als waardevol mens in deze wereld.


Vanuit onze christelijke identiteit willen wij benadrukken dat je goed bent zoals je bent en je van daaruit verder mag ontwikkelen. Wij willen kinderen écht zien, vanuit vertrouwen en optimisme, zodat ieder kind kan blijven leren en groeien.

Dit doen wij vanuit de waarden: 

Dit merk je en zie je terug in ons onderwijs, bij iedere medewerker en in de sfeer op iedere school van de VCO. Wij mensen zijn verhalenvertellers, we kunnen niet anders en doen niet anders. Verhalen vertellen waar we vandaan komen. Waar we naartoe gaan. Een goed verhaal verbindt ons en laat zien wie we zijn. Verhalen horen onlosmakelijk bij het Christelijk onderwijs. Christelijk onderwijs is vormend onderwijs waarbij verhalen, die gaan over het betekenis geven aan het mens-zijn, veelvuldig gedeeld worden. En zo vormen verhalen niet alleen onszelf en de kinderen, maar ook onze samenleving. Een samenleving waar we bij betrokken (willen) zijn en ons steentje aan willen bijdragen door vanuit verbinding met elkaar op te trekken.

Zingeving

Zingeving is het zoeken naar betekenis en de behoefte te ervaren dat wat we doen in het leven een waarde heeft. Belangrijk daarbij is dat je je vrij voelt om keuzes te maken die echt bij je passen, te weten waar je goed in bent en wat je identiteit bekrachtigt en ergens bij te horen of deel van uitmaken.

Bij de VCO vormen we samen met elkaar een leefgemeenschap. We bouwen bruggen en zien elk contact als een mogelijkheid om een positievere en zorgzamere wereld te creëren. Vanuit het besef dat we relaties aangaan waarin we waarde toevoegen aan elkaar.

We benaderen anderen met een open, solidaire en gastvrije houding en geven hen onze tijd en aandacht. We zien de samenhang tussen thuis en school, groep en maatschappij. Omdat we oprecht geloven dat ieder mens kan blijven groeien, gaan we op zoek naar wat de ander beweegt. Ook blijven we daarover met elkaar in gesprek en delen onze verhalen met elkaar.

Vertrouwen

Vertrouwen hebben is gebaseerd op geloof, hoop, liefde en een positieve instelling. Je vertrouwt dat anderen doen wat ze zeggen of wat afgesproken is en je geeft hen de mogelijkheid betrouwbaar te zijn. Vertrouwen is er vanuit gaan dat er een leermoment is in alles wat gebeurt. In de praktijk betekent dit dat je op jezelf en op anderen kunt rekenen en dat je vertrouwen mag hebben in de mogelijkheid om je leven lang te leren. Vanuit dit vertrouwen ontstaat ruimte voor verantwoordelijkheid. Vanuit deze verantwoordelijkheid tonen we initiatief en kijken we kritisch naar ons eigen handelen. We geven en nemen de ruimte en het vertrouwen om elkaar aan te spreken op gedrag, functioneren en resultaten. Iedereen mag fouten maken, want we blijven ontwikkelen en leren. Vanuit het vertrouwen in de kinderen stimuleren wij hen om zelf keuzes te maken voor hun leerproces. En om zich bewust te zijn van de impact van hun handelen op hun omgeving, nu en in de toekomst.

Authenticiteit (echtheid)

Wij zijn allemaal anders en onze verschillen mogen er zijn. Ieders persoonlijkheid voegt iets toe en maakt onze samenleving rijker. Wij werken vanuit vertrouwen en optimisme en willen alle kinderen en hun ouders écht zien.

We kennen onze uitdagingen en valkuilen en durven onze mening te delen. Wij laten onszelf zien en spreken ons onbevangen en expliciet uit. Dit doen we met respect voor elkaar en vanuit onze eigen verantwoordelijkheid voor ons gezamenlijke doel.

Door zelf dit voorbeeld te geven, stimuleren wij onze leerlingen om zich te ontwikkelen tot veerkrachtige en zelfbewuste mensen die hun eigen kracht optimaal gebruiken.