Visie

De basisschooltijd is een bepalende tijd in het leven van ieder kind. Dit is het moment waarop kinderen de wereld ontdekken en wie ze zelf zijn. Onze scholen bieden leerlingen een veilige basis, waar ze goed kunnen leren. We doen ons best om alle kinderen de aandacht te geven die ze verdienen. Zodat ze weten dat ze er mogen zijn. Want het mooiste wat je mag zijn is jezelf.

Identiteit

VCO is een vereniging voor christelijk onderwijs. Dit betekent dat we de christelijke waarden willen overdragen. Kinderen leren dus niet alleen vakken als lezen en rekenen, maar ook over wat het betekent om mens te zijn. Dit doen we door inspirerende verhalen te vertellen. De scholen hebben veel autonomie, dus iedere school kan hier op een eigen manier invulling aan geven.

Onderwijs

We creëren een veilige leeromgeving waarin we naar elkaar omkijken en waar iedereen zichzelf mag zijn. Extra zorg voor degenen die dat nodig hebben is op onze scholen vanzelfsprekend. Zodat elk kind met een glimlach naar school kan gaan. De VCO-scholen zijn maatschappelijk betrokken. We willen een waardevolle bijdrage leveren aan de wijk of het dorp waar ze gevestigd zijn.

Ieder kind wordt geboren met unieke talenten. We helpen ze elke dag om deze talenten te ontwikkelen. Kinderen worden gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Ze leren: verandering begint bij mij. Hierbij krijgen ze alle hulp die ze nodig hebben. Leerkrachten, ouders en kinderen kennen elkaar. Samen leren we en samen werken we aan de toekomst. Want samen leggen we de basis, waar je kind een leven lang op kan bouwen.

Onze waarden

De woorden zingeving, authentiek en verantwoordelijk hebben een speciale betekenis voor ons. Dit zijn waarden die belangrijk zijn in ons dagelijkse leven op school. Zingeving is onderdeel van onze identiteit. Voor ons gaat het over het geven van betekenis aan het mens zijn. Onder authentiek verstaan wij bij VCO dat je jezelf mag zijn. Wij vinden dat je niets bijzonders hoeft te zeggen of te doen, om bijzonder te zijn. Daarbij vinden we verantwoordelijkheid belangrijk. We stimuleren onze leerlingen om verantwoordelijk te zijn en willen onze eigen verantwoordelijkheid nemen om ze goed onderwijs te bieden.