Toelatingsbeleid

De scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen zijn betrokken levensgemeenschappen van mensen waar alle kinderen en hun ouders van harte welkom zijn!


Wanneer kinderen en ouders welkom zijn, betekent dit dat er goed voor de kinderen en de ouders wordt gezorgd. Aandacht en vertrouwen zijn hierbij essentieel en vanuit dit warme welkom willen we talenten van leerlingen ontdekken en hen begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen die in een steeds veranderende wereld willen blijven leren.
 

We doen ons uiterste best om voor alle leerlingen een passend onderwijsarrangement te bieden, waar mogelijk thuisnabij, dat ruimte geeft voor brede ontwikkeling en maximale talentontplooiing. 


Elke school heeft in een School Ondersteuningsprofiel beschreven wat de mogelijkheden van de school zijn om kinderen die ruimte te geven die ze nodig hebben voor de brede ontwikkeling.


Document: Protocol toelating, schorsing en verwijdering VCOMOG.