Koersplan 2023-2027

Samen kan je meer en kom je verder. Ons koersplan 2023-2027 is tot stand gekomen vanuit de input van onze kinderen, medewerkers, ouders, Ledenraad, GMR en RvT. Dit heeft geresulteerd in 3 thema’s:

Vanuit deze thema’s gaan we samen op weg naar de toekomst.

De kracht van de VCO is dat elke school eigen keuzes kan maken. Keuzes die passen bij wat leerlingen nodig hebben en die passen bij hun directe leefomgeving. Zo kunnen alle scholen aansluiten bij hetgeen nodig is én zijn zij daar- naast onderdeel van een groter geheel. Dit willen we behouden en we zijn klaar om vervolgstappen te zetten. We hebben elkaar daarbij nodig. Alleen als er een gemeenschappelijke samenwerking is met leerlingen, ouders, en maatschappelijke partners kunnen we maximale ontwikkeling van ieder kind mogelijk maken.

De komende jaren willen we aansluiten bij het goede van nu en ons voorbereiden op de toekomst. Veerkracht, gemeenschap en groei zijn de thema’s waarop we ons richten. Hierbij zullen we onszelf steeds de vraag stellen: hoe draagt dit bij aan de ontwikkeling en het welbevinden van iedere leerling?

Wil je meer weten over welke koers wij de komende jaren gaan varen?

Blader dan ons Koersplan rustig door!