Kwaliteitsnetwerk

 

De VCOMOG is een lerende organisatie die zich bezig houdt met het voortdurend ontwikkelen van goed onderwijs dat past bij de snel veranderende maatschappij. Deze veranderingen vereisen een voortdurende proces van ‘leren’ van en met elkaar.

Het kwaliteitsnetwerk wil er voor zorgen dat we op al onze scholen goed onderwijs geven, dat minimaal voldoet aan de deugdelijkheidseisen die de inspectie heeft gesteld.

Binnen het kwaliteitsnetwerk bevindt zich een audit team en een expertise team dat de naam VESTE draagt.

 

Het audit team bezoekt de scholen minimaal 1x per 3 jaar en maakt een audit verslag gegrond op de deugdelijkheidseisen van de inspectie volgens het nieuwste kader en houdt op deze manier de school een spiegel voor waardoor elke school een goed inzicht heeft in zijn kwaliteiten en ontwikkeling.

VESTE wil ervoor zorgen dat passend onderwijs goed wordt uitgevoerd binnen alle scholen van de VCOMOG zodat alle kinderen zoveel  als mogelijk is kunnen profiteren van een rijk aanbod.