Vacature directeur CBS het Galjoen

19 januari 2023

De scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen zijn betrokken leefgemeenschappen waar alle kinderen en hun ouders van harte welkom zijn. Iedere dag willen wij elk kind verder laten groeien als waardevol mens in de wereld.

Op onze open christelijke basisschool in Hoogezand bieden we een goede basis en duidelijke structuur. Hier willen we leerlingen inspireren om van én met elkaar te leren zodat ze elke dag verder kunnen opgroeien tot mooie mensen.

We zijn een school met een gemêleerde populatie gezinnen die zich actief inzet in de wijk en de buurt. We willen als school iedereen een welkom gevoel geven in uitstraling en benadering. Met een enthousiast team zorgen we in een kleurrijk gebouw voor een inspirerende omgeving.

Het Galjoen biedt een veilige basis zodat iedereen met een glimlach en met plezier naar school kan gaan.

Zie voor meer informatie:  https://www.cbshetgaljoen.nl

 


 VCO Midden- en Oost Groningen zoekt voor CBS het Galjoen in Hoogezand met ingang van 1 april 2023

Een betrokken, onderwijskundig directeur (m/v)

(0,7- 1,0 fte)*

Van de nieuwe collega wordt gevraagd, dat hij/zij:
 • een duidelijke en inspirerende visie heeft op christelijk onderwijs, deze uitdraagt en hieraan samen met het team gestalte en inhoud geeft;  
 • onze populatie een warm hart toedraagt, een brede kijk heeft op kinderen en hun ontwikkeling en stevig in zijn/haar schoenen staat;
 • een daadkrachtige, evenwichtige en betrokken leidinggevende is die vertrouwen uitstraalt;
 • samen met het team een passend aanbod kan realiseren zodat ieder kind zijn/haar talenten volledig kan ontwikkelen;
 • in staat is om onderwijskundige processen goed te begeleiden;
 • alle betrokkenen binnen en buiten de school met elkaar kan verbinden;
 • zichtbaar en toegankelijk is en een herkenbaar gezicht aan school weet te geven;
 • die ervaring heeft als leidinggevende in het PO;
 • onderwijsbevoegdheid heeft en in het bezit is van een diploma schoolleider PO.


Wij bieden:
 • een jong, dynamisch en enthousiast team, leergierig en altijd in ontwikkeling; 
 • een warm en sociaal schoolklimaat waarin ouders en kinderen van harte welkom zijn; 
 • salariëring conform de CAO, met extra toelagen; 
 • coaching en ondersteuning.


*  De functie van directeur zal 0,7/ 0,8 fte omvatten maar is, indien de formatie het toelaat, uit te breiden met lesgevende taken tot 1,0.


De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld.

Inlichtingen over de vacature zijn te verkrijgen bij:
Bestuursondersteuner, Josha Veger, tel. 0597-820994 (VCOMOG-kantoor) en de interne begeleider van de school, Martine Metsemakers, tel. 0598-393915 (school). 

Uw sollicitatie kunt u vóór 1 februari 2023 a.s. richten aan Angelique Boer, bestuur VCOMOG, via vacature@vcomog.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden naar verwachting plaats op woensdag 8 februari 2023 a.s. ‘s middags (1e ronde) en donderdag 16 februari 2023 a.s. ’s avonds (2e ronde). 


Media
 • Vacature directeur Galjoen.png
Terug
19 januari 2023
Vacature directeur CBS het Galjoen
CBS het Galjoen
23 juli 2022
Vacatures schooljaar 2022-2023
VCO Midden- en Oost-Groningen - Oude Pekela