Strategisch Beleidsplan

Het strategisch beleidsplan heeft “Handelaar in Hoop” meegekregen als ondertitel.

Hoop is prachtig. Hoop doet leven. Hoop maakt je ook kwetsbaar omdat zij geen rekening houdt met tegenslag, hoe je je daar ook op instelt. Hoop is het geloof dat er ondanks tegenslag toch goede dingen te gebeuren staan. Het geloof dat het wel degelijk mogelijk is om actie te ondernemen en een positief doel te bereiken. Hoop is waardevol.

Het lijken misschien hele grote woorden “Handelaar in Hoop”. In de alledaagse werkelijkheid zit het vaak in die hele kleine belangrijke levensgebeurtenissen.
Humor, eerlijkheid in communiceren, aandachtig luisteren en goede verhalen zijn ingrediënten die we samen in huis hebben om in ons dagelijks werk voor anderen van betekenis te kunnen zijn. Welke speerpunten en bedoeling we hiermee voor ogen hebben, kun je hieronder lezen en zien.