Bestuursverslag en Jaarstukken 2017

22 juni 2018
Na goedkeuring van de accountant publiceren wij hierbij het Bestuursverslag en de Jaarstukken over 2017.

Bestuursverslag 2017 (def.versie 29 mei 2018).pdf
41845 Jaarstukken-VCO Midden- en Oost-Groningen-2017 DEFINITIEF 29-5-2018.pdf
Terug