Corona update 23 april 2020 - openen scholen op 11 mei

Beste ouders/verzorgers,

Het kabinet heeft dinsdag 21 april bekendgemaakt dat de scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en de kinderopvang vanaf 11 mei weer open gaan. Via de scholen is deze brief aan de ouders/verzorgers gestuurd.

Met een hartelijke groet, 
Jan de Boer en Angelique Boer 

Bestuur VCO Midden- en Oost-Groningen.Corona update 1 april 2020

Beste ouders/verzorgers,

Gisteravond is duidelijk geworden dat het kabinet heeft besloten dat alle scholen gesloten blijven t/m de meivakantie. Dit betekent voor de scholen van de VCO dat zij in ieder geval t/m 8 mei gesloten blijven. Op dit moment is nog niet bekend of de scholen dan ook daadwerkelijk weer open gaan. Wij wachten hierover de nadere berichtgeving van de overheid (naar verwachting rond half april) af.

Lees hier de volledige versie van de brief.

Met een hartelijke groet,

Jan de Boer en Angelique Boer

Bestuur VCO Midden- en Oost-Groningen.


Corona update 20 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,

Het is vijf dagen geleden dat het besluit is genomen om de scholen te sluiten vanwege het coronavirus. Maar het lijkt veel langer. Wat is er veel gebeurd!

Om u als ouders/verzorgers op de hoogte te houden over de stand van zaken omtrent maatregelen Coronavirus, is via onze scholen deze brief naar de ouders gestuurd.

Met een hartelijke groet,
Jan de Boer en Angelique Boer

Bestuur VCO Midden- en Oost-Groningen.Corona update 15 maart 2020


Beste ouders/verzorgers,


Aan het einde van de middag is door het kabinet besloten dat alle scholen en kinderopvanginstellingen in Nederland vanaf morgen 16 maart tot maandag 6 april aanstaande dicht gaan. 

Ook alle twintig VCO scholen in Midden- en Oost-Groningen zijn tot 6 april gesloten.

Door het bestuur is aan het begin van de avond deze brief naar de schooldirecteuren gestuurd met de vraag deze te verspreiden richting ouders/verzorgers. Wellicht heeft u deze brief inmiddels ontvangen.

Wij vertrouwen erop u hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u dringende vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school van uw zoon of dochter. Als schoolbestuur hebben wij op zeer regelmatige basis contact met de schooldirectie.  

Tot slot realiseren wij ons dat dit veel vraagt van iedereen. Het zijn ingrijpende tijden en wij hebben dan ook veel waardering en respect voor alles wat hierin door een ieder gedaan wordt. 

 
Met een hartelijke groet,
Jan de Boer en Angelique Boer

Bestuur VCO Midden- en Oost-Groningen.


Corona update 12 maart 2020


Beste ouders/verzorgers,

Vandaag is onderstaande brief naar onze scholen gestuurd met de vraag deze te verspreiden richting de ouders/verzorgers.

Met een hartelijke groet,
Jan de Boer en Angelique Boer

Bestuur VCO Midden- en Oost-Groningen.

Brief VCO Corana update voor ouders.pdf